What is language exchange?
Language exchange is the most effective way of learning foreign languages. You meet regularly with a native speaker learning your language. During a conversation you talk first in one, then in another language. In this way everyone is a student and a teacher at the same time. Since an exchange of services is going on, the method is completely free.
Czym jest wymiana językowa?
Wymiana językowa to najskuteczniejszy sposób nauki języka obcego. Polega ona na konwersacji z native speakerem uczącym się Twojego języka. Podczas spotkania rozmawiacie najpierw w jednym, a potem w drugim języku. W ten sposób każdy jest uczniem i nauczycielem jednocześnie. Następuje tu wymiana usług i dzięki temu ta metoda nauki jest bezpłatna.

More...