Biblia

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj


 1. Jean Delumeau, Historia raju : ogród rozkoszy, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1996.
 2. A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, red. D. L. Jeffrey, Michigan 1992.
 3. M. Harris, Mesjasze; Tajemnica księcia pokoju, w: jego, Krowy, świnie, wojny i czarownice
 4. Józef Kudasiewicz, Biblia, historia, nauka. Rozważania i dyskusje biblijne, Kraków 1986.
 5. Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowieści, Warszawa 2006.
 6. Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 2001.


Słowniki, encyklopedie, leksykony, bibliografie

 1. Martin Bocian, Leksykon postaci biblijnych, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1995.
 2. David Lyle Jeffrey (red.), Dictionary of Biblical Tradition in English Literature
 3. Grzegorz Kramarek, Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX, Lublin 2004.
 4. Wincenty Granat (red.), Encyklopedia katolicka (M. Jasińska, Biblia w literaturze)

Opracowania --- TRADYCJE BIBLIJNE

 1. M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI w.
 2. M. Adamczyk, O Biblii i jej kulturotwórczej roli
 3. M. Adamczyk, "Żywot Józefa..." Mikołaja Reja: studium porównawcze
 4. M. Adamczyk, W. Rzepka, W. Wydra, Cały świat ksiąg nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne
 5. Kazimierz Bukowski, Biblia a literatura polska. Antologia
 6. B. Burdziej, Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX i XX-wieku
 7. W. Fallek, Szkice i studia o wpływie Biblii na literaturę polską
 8. H. Filipkowska, S. Fita (red.), Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, Lublin 1999
 9. Northrop Frye, Wielki kod. Biblia i literatura, Bydgoszcz 1998.
 10. Sabine Griese, Salomon und Markolf: ein literarischer Komplex im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Studien zu Überlieferung und Interpretation, Niemeyer, Tübingen 1999.
 11. Claudius Grillet, Le diable dans la littérature au XIX siècle, 1935
 12. E. Jakiel, Młodopolskie portrety biblijne. Wybrane zagadnienia i kreacje
 13. M. Jasińska (red.), Matka Boska w poezji polskiej
 14. Wojciech Kaczmarek, Złamane pieczęcie Księgi : inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski
 15. Maria Kaminska, Eliza Małek (red.), Biblia a kultura Europy : 2000 lat chrześcijaństwa.
 16. S. Kruk (red.), Dramat biblijny Młodej Polski
 17. M. Krzysztofik, Od Biblii do literatury XVII wieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu
 18. G. Kubski, Biblia romantycznie odczytana
 19. Ryszard Łużny, Danuta Piwowarska (red.), Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich
 20. Alicja Mazan-Mazurkiewicz, Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera
 21. Esther Fintz Menascé, L'Ebreo Errante: metamorfosi di un mito, Milano 1993
 22. Bogusław Mucha, Inspiracje biblijne w kulturze rosyjskiej epoki romantyzmu
 23. Manfred Siebald, Der verlorene Sohn in der amerikanischen Literatur, 2003
 24. B. Popczyk-Szczęsna, Postać Judasza w dramacie polskim XX w.
 25. Sławomir Rzepczyński (red.), Biblia w kulturze : materiały sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie
 26. S. Sawicki (red.), Biblia a literatura
 27. Marek Starowieyski, Judasz: historia, legendy, mity, Poznań 2006.
 28. Wanda Supa, Biblia a współczesna proza rosyjska
 29. D. Trześniowski, W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej (1863-1918)
 30. S. Wielgus, Średniowieczna literatura biblijna w języku polskim, 1991


Opracowania --- RELIGIA I SACRUM

 1. K. Górski, Literatura i katolicyzm (wybór pism nt. religii i literatury)
 2. W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku (Kasprowicz, Baczyński, Różewicz, Herbert)
 3. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz (red.), Religijność literatury polskiego baroku
 4. M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum (powieść biblijna, literatura a religia)
 5. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch (red.). Religijne aspekty literatury polskiej XX w. (seria Religijne tradycje literatury polskiej)
 6. Aliny Merdas (red.), Inspiracje religijne w literaturze
 7. S. Nieznanowski, J. Pelc (red.), Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu
 8. P. Nowaczyński (red.), Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX w. wobec religii (Brzozowski, Zdziechowski, Koniński, Elzenberg, Vinzenz, Czapski, Miłosz, Herling-Grudziński, Kołakowski)
 9. Cz. Ryszka, Na tropach Boga (literatura katolicka: Maurois, G. Greene, Z. Kossak, H. Malewska, Gołubiew, Brandstaetter, Grabski, Dobraczyński)
 10. S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum
 11. I. Sławińska, M. B. Stykowa (red.), Popularny dramat i teatr religijny w Polsce
 12. I. Sławińska i in. (red.), Dramat i teatr sakralny
 13. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Dramat i teatr religijny w Polsce
 14. D. Zamąciński, M. Majewski (red.), Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu

Opracowania – BIBLIA

 1. T. Jelonek, Wprowadzenie do listów św. Pawła, Kr 1998;
 2. Warszawskie Studia Biblijne, red. J. Frankowski, B. Widła, W-wa 1976;
 3. C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, W-wa 1997;
 4. Katolicki Komentarz Biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, W-wa 2001;
 5. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. nauk. wyd. oryg. W. R. Farmer, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, W-wa 2000;
 6. Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, W-wa, 1997;
 7. D. A. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tł. i opr. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, il. i koment. T. Łozińska, W-wa 1990;
 8. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tł. K. Romaniuk, Pozn 1989;
 9. Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tł. i opr. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, W-wa 1995;
 10. T. Zychiewicz, Stare Przymierze, Kr 1986;
 11. E. Charpentier, Czytając Stary Testament, Włocławek 1993;
 12. E. Charpentier, Czytając Nowy Testament, Włocławek 1992;
 13. J. Kodell, Klucz do Pisma Świętego, Kr 2003;
 14. M. Starowieyski, Barwny świat apokryfów, Pozn 2006;