Bomba informacyjna

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

interaktywność jest w stosunku do informacji tym, czym radioaktywność w stosunku do energii (Virillo, s. 125)

Nawiązanie do McLuhana:

Przekazem nie jest przekaźnik, lecz wyłącznie jego prędkość (Virillo, s. 132)

"Slow news, no news" (Virillo, s. 131)

Problem roku 2000 - zaangażowanie CIA i Senatu USA (Virillo, s. 124)

Bomba atomowa, bomba informacyjna, bomba demograficzna

  • Bomba atomowa

ryzyko upowszechnienia się wykorzystania jądrowego materiału wybuchowego (Virillo, s. 127)

  • Bomba informacyjna

wzrost zagrożenia zaprowadzenia cybernetycznej kontroli nad polityką państwową, pod niebezpośrednią groźbą wywołania powszechnej awarii (Virillo, s. 127)

  • Bomba demograficzna (w sensie Galtona, a nie Malthusa)

badania mające na celu wykreślenie fizycznej mapy genomu ludzkiego, otwierające tym samym drogę ku nowego rodzaju eugenice wspomagającej już nie naturalny, lecz sztuczny dobór w obrębie gatunku ludzkiego (Virillo, s. 127)

Trzy wymiary materii: masa, energia, informacja

Trzy historyczne formy wojen:

1. Wojna masowa

od czasu wielkich najazdów w epoce starożytnej, aż po zmasowanie siły rażenia armii podczas ostatnich wojen europejskich (Virillo, s. 131)

2. Wojna energetyczna

rozpoczęta wraz z wynalezieniem prochu armatniego, a przede wszystkim atomowego materiału wybuchowego, zanim wynajdziemy broń laserową o wielkiej mocy (Virillo, s. 131)

3. Wojna informacyjna ("Ten, kto wie wszystko, niczego się nie boi", J. Geobbels)

która upowszechni to, co zainicjowane zostało już dawno dzięki szpiegostwu i policyjnemu nadzorowi, które nie mogły jednak wykorzystywać, co stało się możliwe dzisiaj, granicznego przyspieszenia owej "globalnej informacji" (Virillo, s. 131)

Wojna globalitarna

To nie "wojna czysta" z zerową liczbą ofiar, lecz "wojna bezwarunkowa" z zerowym wskaźnikiem urodzeń w przypadku niektórych wymarłych gatunków BIO-różnorodnej sfery życia (Virillo, s. 135)

Bibliografia

Paul Virillo, Bomba informacyjna, przeł. S. Królak, Warszawa 2006.