Chłopi

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powieść chłopska

 1. Bruno Jasieński, Słowo o Jakubie Szeli
 2. Reymont, Chłopi
 3. L. Kruczkowski, Kordian i cham
 4. Kaden-Bandrowski, Mateusz Bigda
 5. Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy (por. Jego ekscelencja subiekt, 1933)
 6. K. Tetmajer, Notatka o polskim chłopie (nowela)
 7. Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności: Kognitywistyczna teoria 2012
 8. Andrzej Zawada, Gra w ludowe: nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura 1983

Kultura chłopska

 1. William Thomas, Florian Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and America. Monograph of an Immigrant Group, Vol. I, Primary-Group Organization, Boston: The Gorham Press 1918.
 2. J. St. Bystroń, Kultura ludowa, Warszawa 1936.
 3. Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. / Ludwik Stomma


Rozpad kultury tradycyjnej

 1. Włodzimierz Pawluczuk, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 2. A. Kutrzaba-Pojnarowa, Tradycyjna społeczność wiejska w procesie przemian wspłczesnych
 3. J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów
"Zanik tradycyjnej kultury ludowej i deprecjacja tradycyjnych autorytetów to zjawiska powszechne w procesie stopniowego "unarodowienia" grup etnicznych, w procesie wchodzenia izolowanych i autarkicznych społeczności wiejskich w ogólnonarodowy nurt życia gospodarczego i kulturalnego"[1]
"Wreszcie jeden z mężczyzn, niejaki Łaboda Kalenik, ścina krzyż, zostaje jednak na miejscu sparaliżowany, a odwieziony do szpitala po kilku tygodniach umiera."[2]

Pańszczyzna

 1. Oekonomia abo gospodarstwo ziemianskie, dla porządnego sprawowania ludźiom politycznym dziwnie pożyteczne', Anzelm Gostomski.
 2. Daniel Beauvois funkcjonowanie polskiego społeczeństwa stanowego na ziemiach wschodnich
 3. Folwark polski, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,15785648,Folwark_polski.html

Przypisy

 1. Włodzimierz Pawluczuk, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 94.
 2. Włodzimierz Pawluczuk, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 122.