David Riesman

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

David Riesman (1909-2002)

Społeczeństwo odpowiadające fazie wysokiego potencjału wzrostu kształtuje u swych typowych przedstawicieli społeczny charakter, którego funkcję przystosowawczą zapewnia ich dążność do przestrzegania tradycji; ludzi tych nazwę ludźmi sterowanymi tradycją, a społeczeństwo, w którym żyją, społeczeństwem sterowanym tradycją. Społeczeństwo okresu przejściowego wzrostu ludności kształtuje u swych typowych przedstawicieli społeczny charakter, którego funkcję przystosowawczą zapewnia ich dążność do wczesnego nabycia uwewnętrznionego zespołu celów. Ludzi tych nazwę ludźmi wewnątrzsterownymi, a społeczeństwo, w którym żyją, społeczeństwem wewnątrzsterownym. Na koniec, społeczeństwo wstępnego spadku ludności kształtuje u swych typowych przedstawicieli społecznych charakter, którego funkcję przystosowawczą zapewnia ich uczulenie na oczekiwania i preferencje innych. Ludzi tych nazwę ludźmi zewnątrzsterownymi, a społeczeństwo, w którym żyją, społeczeństwem zewnątrzsterownym. (D. Riesman, Samotny tłum, przeł. J. Strzelecki, Warszawa 1996, s. 31-32)

SPOŁECZEŃSTWA
sterowane tradycją wewnątrzsterowne zewnątrzsterowne
wysoki potencjał wzrostu (dużo urodzin, dużo zgonów) przejściowy wzrost (dużo urodzin, mało zgonów) wstępny spadek ludności (mało urodzin, mało zgonów )
rolnictwo, rybołówstwo, myśliwstwo, wydobycie rud przetwarzanie surowców handel, transport, usługi
Ameryka Łacińska, Afryka, Azja, południe Europy wsie i małe miasteczka USA i Kanady, środkowa Europa, Turcja, ZSSR wielkomiejskie obszary USA i Europy Zachodniej
przestrzeganie tradycji dążność do nabycia uwewnętrznionego zespołu celów uczulenie na oczekiwania i preferencje innych
lęk przed wstydem lęk przed poczuciem winy niepokój
żyroskop (superego) radar
jednoizbowe domy będące jednocześnie jednostkami produkcyjnymi, dziecko wcześnie gotowe do swej roli życiowej podział pracy, chłód w stosunkach rodzinnych, przekazywanie ideałów, a nie ról, pisanie dziennika rozrost biurokracji opartej na manipulacji i poddawaniu się manipulacji, "narcyzm drobnych różnic"(Freud), "zawistne porównywanie" (Veblen), wychowanie przez massmedia

David Riesman, Samotny tłum, przeł. J. Strzelecki, Warszawa 1996, ss. 31-33, 52-53, 61-62, 69-77.


Bibliografia

David Riesman, Samotny tłum, przeł. J. Strzelecki, Warszawa 1996.