Dyskurs

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definicje

„zbiór wypowiedzi należących do jednego systemu formacyjnego”[1]

Literatura

 1. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa 1997.
 2. T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001.
 3. Van Dijk T. A. (1977). Text and Context. London: Longman, 1977.
 4. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1999.
 5. A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008.
 6. M. Foucault, O archeologii nauk. W odpowiedzi Kołu epistemologicznemu, przeł. A. Bandura, w antologii: Język, dyskurs, społeczeństwo, red. L. # Rasiński, Warszawa 2009.
 7. M. Foucault, Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.
 8. A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń 2008.
 9. D. Howarth, Dyskurs, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008.
 10. E. Rewers, Teorie dyskursu i ich znaczenie dla badań nad literaturą, "Kultura i Społeczeństwo" 1995, nr 1.
 11. A. Zalewski, Dyskurs w narracji fikcjonalnej, Wrocław 1988.

Przypisy

 1. Michel Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, PIW: Warszawa 1977, s. 140