Edward Sapir

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj
  • "wolno nam uznać język za symboliczny przewodnik po kulturze" (Edward Sapir, Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz et alii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 89.)
  • "Każdą działalność można potraktować bądź jako bezpośrednio funkcjonalną, bądź jako symboliczną, bądź jako działalność mieszaną" (Edward Sapir, Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz et alii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 90.)
  • "Indiański połów łososi za pomocą ościenia jest kulturowo wyższą formą działalności od tej, którą wykonuje telefonistka czy robotnik fabryczny po prostu dlatego, że wykonywaniu jej nie towarzyszy frustracja ani poczucie zależności od tyrańskich, choć skrytych przymusów, (...) [jest] w naturalny sposób połączona z innymi rodzajami aktywności Indian; nie stanowi w ich życiu odseparowanej, pustynnej łachy czysto gospodarczego wysiłku" (Edward Sapir, Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz et alii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 184.)
  • "religia to właściwe człowiekowi nieustanne dążenie do znalezienia drogi, która prowadzi poprzez zawiłości i niebezpieczeństwa codziennego życia do spokoju duchowego" (Edward Sapir, Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz et alii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 208.)