Intencjonalność

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czy intencjonalność jest wewnętrzną własnością stanów umysłowych? [1]

intencjonalność nie musi być związana z pew­nym określonym, empirycznie poznawalnym bytem, jakim jest człowiek, nie jest to jej warunkiem koniecznym. Jeśli nawet ludzka intencja konstytuowana jest przez pewną psychologicz­ną, emocjonalną rzeczywistość, to rzeczywistość ta jest tylko pewną przypadłością - przypadkiem jest tak, że ludzka świado­mość jest „ludzka”, istotowe jest dla niej to, że jest intencjonal­na. Można sobie wyobrazić intencjonalność o całkowicie in­nym nośniku i intencje o całkiem innym źródle. Intencjo­nalność jest charakterystyką pewnej pozycji egzystencjalnej, pozycji bytu wyosobnionego. Intencjonalność pojawia się tam, gdzie mamy do czynienia z niepełnością, skończonością bytu wyo­sobnionego. Bytu, który z konieczności więc konstytuuje zja­wiska, przedmioty świadomości, będące dopełnieniem jego własnego istnienia. [2]

Bibliografia

 1. Franz Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, przeł. W. Galewicz, Warszawa 1999.
 2. https://www.academia.edu/2359146/Teoria_Intencjonalnosci_i_umyslu_Johna_R._Searlea_Searles_Theory_of_Intentionality_and_Mind_
 3. http://filozof.uni.lodz.pl/prac/mn/mat/wyk_z_teorii%20akt_%20mowy.pdf
 4. Levinson, Stephen C. (2010) Pragmatyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, tłumaczenie: Tadeusz Ciecierski, Katarzyna Stachowicz
 5. Robert Piłat, O istocie pojęć (Fakultatywność i intencjonalność)
 6. Robert Piłat, Czy istnieje świadomość?
 7. Waldemar Kmiecikowski, Istnienie idealne i intencjonalne w ujęciu Romana Ingardena (badania ontologiczne)
 8. Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, Intention, Cambridge, Mass. 1963.
 9. D. Perler (red.), Ancient and Medieval Theories of Intentionality, 2001.
 10. Tecumseh Fitch, Nano-intentionality. A Defense of Intrinsic Intentionality, 2008.

Przypisy

 1. http://rcin.org.pl/ifis/Content/25724/WA004_24373_P74524_Pilat-Umysl_o.pdf
 2. A. Leder, Nieświadomość jako pustka, s. 68-69, [1]