Internet

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Internet jest najbardziej lodowatym medium, wymaga trudu w użytkowaniu (M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci, s. 189).

Historia

 1. Alain Le Diberder, Histoire d'@. Abécédaire du cyber, Paris 2000.
 2. B. B. Leiner, V. G. Cerf etc, A Brief History of the Internet
 • Internet jako frontier, Dziki Zachód (P. Wallace, Psychologia Internetu, s. 300)
 • Electronic Frontier Foundation (E. Dyson)
 1. Gregory L. Ulmer, Internet Invention. From Literacy to Electracy, New York 2003.

Krytyka

 • Clifford Stoll, Krzemowe remedium. Garść rozważań na temat infostrady, przeł. T. Hornowski, Poznań 2000.
 • Wojciech Orliński, Internet czas się bać, Warszawa 2013.
 • Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja
 • Nicolas Carr, Płytki umysł
 • Roszak, The Cult of Information (1986)

Ujęcie filozoficzne

 • W. Marciszewski, Tajniki internetu
 • Mike Sandbothe, Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, w: A. Gwóźdź, Widzieć, myśleć, być, "cztery zasadnicze tendencje transformacji semiotyczne. Są to: upiśmiennienie mowy, oralizacja pisma, ikonizacja pisma oraz upiśmiennienie obrazu", s. 215.

Ujęcie psychologiczne

 1. Internet In Psychological Research, red. A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński.
 2. Jerzy Gomuła, Krystyna Pytlakowska, Zaczatowani
 3. H. Rheingold, Narzędzie ułatwiające myślenie
 4. John Suler, The Psychology of Cyberspace : http://truecenterpublishing.com/psycyber/psycyber.html
 5. Patricia Wallace, Psychologia internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2001.
 6. Aaron Ben-Ze'ev, Miłość w sieci. Internet i emocje, przeł. A. Zdziemborska, Poznań 2005.
 7. S. Turkle, Tożsamość w epoce internetu w: Z. Rosiński-Blaustein, Koncepcje odbioru mediów, 2001.

Ujęcie socjologiczne

 1. Graeme Browning, Elektroniczna demokracja,. Wybory w internecie, Mikom, Warszawa 1997.
 2. Manuel Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.
 3. Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa 2007.
 4. Paweł Mazurek, Jan M. Zając, Kamil Rakocy, Między inwigilacją a uwiedzeniem: Użytkownicy internetu wobec praktyk gromadzenia i przetwarzania danych, "Studia Socjologiczne" 2007 nr 3 (186).
 5. Paweł Mazurek, Internet a tożsamość, w: Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.
 6. Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.
 7. Justyna Hofmokl, Internet jako dobro wspólne, Warszawa 2008.
 8. Re: internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J. Zając, Warszawa 2006.
 9. Szlendak T., TechnoMania. Cyberplemię w zwierciadle socjologii, Toruń 1998.
 10. H. Rheingold, Virtual Community, 1998.

Ujęcie medioznawcze

 1. Olszański, Dziennikarstwo internetowe
 2. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman (red.), Internetowe gatunki dziennikarskie
 3. Darin Barney, Społeczeństwo sieci

Ujęcie literaturaznawcze

 1. Marek Adamiec, Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.
 2. Chymkowski R., Czytanie z ekranu – wstępny zarys problematyki, „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 1.
 3. Jan Grzenia, Literatura polska w Internecie, „Postscriptum” 1996, nr 19, (http://sjikp.us.edu.pl/ps/ps_18_07.html).
 4. Marek Hendrykowski, Metafory internetu
 5. F. Hofstetter, Internet Literacy
 6. Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Warszawa 2002.
 7. Kubikowski T., Teatr w sieci, „Didaskalia” 1996/ 12.
 8. D. Ulicka (red.), Tekst (w) sieci
 9. Shillingsburg Peter L. (2006), From Gutenberg to Google: Electronic Representations of Literary Texts, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Szczęsna E., Poetyka w świecie domen cyfrowych, w tejże: Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Warszawa 2007 (lub w: „Teksty Drugie” 2006/4, s. 219-239).
 11. Gregory L. Ulmer, Internet Invention. From Literacy to Electracy
 12. Shillingsburg Peter L. (2006), From Gutenberg to Google: Electronic Representations of Literary Texts, Cambridge University Press, Cambridge.

Ujęcie językoznawcze

 1. Bajerowa I., Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.
 2. Dąbrowska M., Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, w: Język trzeciego tysiąclecia, pod red. G. Szpili, Kraków 2000.
 3. Fishman J. A., Socjologia języka, w: Język w świetle nauki, pod red. B. Stanosz, Warszawa 1980.
 4. Godzic W., Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, w: Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek­‑Kłosińskiej, Warszawa 2000.
 5. Golus B., Fenomen rozmów internetowych i ich języka, w: Dialog a nowe media, Katowice 2003, http://dialog.us.edu.pl.
 6. Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.
 7. Jan Grzenia, Zasady komunikacji internetowej, w: Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.
 8. Gut D., Piszę więc jestem. O języku Internetu, „Konteksty” 1999, nr 1-2.
 9. Gruszczyński W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie?, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek­‑Kłosińskiej, Warszawa 2001.
 10. Włodzimierz Gruszczyński, Czaty w sieci, czyli o (polskich) zwyczajach językowych w Internecie, "Dialog" 2001 nr 2.
 11. Jagodzińska J., Dyskurs internetowy, w: Czynności tworzenia i rozumienia wypo­wiedzi, pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2002.
 12. Jasińska M., Językowy savoir-vivre w Internecie, w: Język w komunikacji, t. 3, pod red. G. Habrajskiej, Łódź 2001.
 13. Kapralska, Ł., Pactwa, B. (red.), Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Kraków 2010.
 14. Mucha, J. (red.). Nie tylko internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe. Kraków 2010.
 15. Oczkowski M., Język użytkowników sieci komputerowej Internet, http://www.kana.silesia.top.pl/oczy/irc.html, 1999.
 16. Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.
 17. Rudnicki, S., Ciało i tożsamość w internecie, Warszawa 2013.
 18. Sitarski P., Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Inte­r­necie a nowa tożsamość użytkowników i „nowe wspólnoty”, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek­‑Kłosińskiej, Warszawa 2001.
 19. Walton, D. Media Argumentation. Dialectic, Persuasion and Rhetoric. Cambridge University Press 2007.
 20. Warnick, B., Heineman, D.S., Rhetoric Online. New York 2012.
 21. Joanna Wrycza, Galaktyka języka Internetu

Ujęcie ekonomiczne

 1. Albert-László Barabási, Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What it Means for Business, Science, and Everyday Life, 2002.
 2. Solveig Godeluck, Le boom de la netéconomie. Comment Internet boulverse les règles du jeu économique, Paris 2000.
 3. Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, przeł. Piotr Cypriański, Warszawa 2006.
 4. Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomics : how mass collaboration changes everything, New York 2006.

Ujęcie kulturoznawcze

 1. Alexander Bard, Jan Söderqvist, Netokracja, przeł. P. Cypriański, Warszawa 2006.
 2. Burszta W.J., Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach, w: Ekran, mit, rzeczywistość, red. W. Burszta, Warszawa 2003.
 3. Burszta W.J., Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.
 4. Cantelmi T., Grifo L.G., Wirtualny umysł. Fascynująca pajęczyna Internetu, przeł. L. Rodziewicz, Kraków 2003.
 5. Michał Czajkowski, Leksykon Internetu
 6. Piotr Celiński, Wyzwania hipertekstu - granice nieograniczonego, w: Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.
 7. Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.
 8. Chesher C., Ontologia domen cyfrowych, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, op. cit.
 9. Chmielecki, Konrad (2008) Estetyka intermedialności, Kraków: Wydawnictwo RABID.
 10. Czajkow­ski M., Leksykon Internetu. Technologia, kultura, biznes, polityka, rozrywka, Warszawa 1999.
 11. Dobra kultury w Sieci
 12. Dorothy E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji
 13. Esther Dyson, Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, przeł. G. Grygiel, Warszawa 1999.
 14. Thomas Hylland Eriksen, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przeł. G. Sokół, Warszawa 2003.
 15. Mirosław Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.
 16. Gajewska E., Komputer cały w obrazkach. Komunikat słowny versus ikonki, w: Między oryginałem a przekładem, t.10: Między tekstem a obrazem. Przekład a telewizja, reklama, teatr, film, komiks, Internet, red. U. Kropiwiec, M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Kraków 2005.
 17. Gadamer H. G., Człowiek i język, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 2000.
 18. W. Gibson, Neuromancer
 19. P. Gilster, Internet. Przewodnik użytkownika, Warszawa 1995.
 20. Internet. Agresja i ochrona, Wrocław 1998.
 21. Charles Jonscher, Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2001.
 22. Herz, Wędrówki po internecie (feminizm)
 23. Derrick de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. Witold Sikorski, Piotr Nowakowski, Warszawa 1996.
 24. Derrick de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, przeł. Andrzej Hildebrandt, Ryszard Glegoła, Warszawa 2001.
 25. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka. Multimedia, Kraków 2002.
 26. S. Lem, Bomba megabitowa, Kraków 1999.
 27. Andrzej Mencwel, Poza adoracją i negacją. Przesłanki antropologii internetu, w: jego, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006.
 28. F. Moody, Opiewam elektronikę ciała. Mój rok z Microsoftem
 29. Anna Nasiłowska, Hipertekstualna estetyka i literatura w dobie Internetu, "Teksty Drugie" 2006 nr 4.
 30. N. Negroponte, Cyfrowe życie
 31. Oblicza Internetu, red. Marek Sokołowski, Elbląg 2004.
 32. Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, red. Marek Sokołowski, Elbląg 2005.
 33. Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. Marek Sokołowski, Elbląg 2006.
 34. Oblicza Internetu. Opus uniwersale. Kulturowe,edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, red. Marek Sokołowski, Elbląg 2008.
 35. Oblicza Internetu. (Re)definiowanie Sieci, red. Marek Sokołowski, Elbląg 2010.
 36. Michał Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki
 37. Parzuchowski M., Cierpienia mlodego bloggera. Funkcje publikacji treści prywatnych w Internecie, http://psychologia.univ.gda.pl/blog/blogi.htm, 2002.
 38. Piotr Pawlak, Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego
 39. Pfaffenberger B., Słownik terminów komputerowych, Warszawa 1999.
 40. Radkiewicz J., Dziwny świat IRC, „Chip” 1998, nr 12.
 41. Jeremy Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, przeł. E. Kania, Wrocław 2003.
 42. Agnieszka Rothert, DEMO-NET. Wirtualna projekcja rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001.
 43. Rypson P., Hipertekst i hipermedia – problem autorstwa, w: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, op. cit.
 44. Sandbothe M., Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, op. cit.
 45. Sieńko M., Człowiek w pajęczynie – Internet jako zjawisko kulturowe, Warszawa 2002.
 46. Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002.
 47. Słownik pojęć i tekstów kultury, red. E. Szczęsna, Warszawa 2002 (hasła: gatunek, genologia, Internet).
 48. Stoll C., Krzemowe remedium, Poznań 2000.
 49. Sullivan-Trainor M., Infostrada, Warszawa 1995.
 50. Suszczyński Z., Hipertekst a „galaktyka Gutenberga”, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, pod red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
 51. Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.
 52. Temat: Internet, red. A. Mencwel, Warszawa 2004.
 53. Nancy Tamosaitis, Seks w internecie
 54. W. Wang, Internet, hakerzy, wirusy
 55. Ewa Wilk, Nadzór a Internet. Kilka uwag o tożsamości w dobie komunikacji cyfrowej, w: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999.
 56. T. Zasępa (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego

Bibliografia on line

 1. http://www.slideshare.net/sabinacisek/internet-w-nauce-21-wieku-presentation
 2. http://methodologyphilosophyinfoscience.blogspot.com/
 3. http://en.calameo.com/books/000228922ad7ef2ccfa10
 4. http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/05/Internet-Nauka-Historia.pdf
 5. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf
 6. http://otwartanauka.pl/
 7. http://sna.pl/dbatorski/SPI.html
 8. http://otworzksiazke.pl/ksiazka/wolna_kultura/