Interpretive communities

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj
Interpretive communities are made up of those who share interpretive strategies not for reading (in the conventional sense) but for writing texts, for constituting their properties and assigning their intentions. In other words, these strategies exist prior to the act of reading and therefore determine the shape of what is read rather that, as is usually assumed, the other way around.(...) The assumption in each community will be that the other is not correctly perceiving the "true text", but the truth will be that each perceives the text (or texts) its interpretive strategies demand and call into being.[1]
Wspólnoty interpretacyjne składają się z osób, które posługują się podobnymi strategiami interpretacyjnymi nie po to, aby czytać (w konwencjonalnym znaczeniu tego słowa) teksty, lecz po to, aby je pisać, aby nadawać im właściwości i przypisywać im intencje. Innymi słowy, strategie te są wcześniejsze od samego aktu lektury i dlatego nie są determinowane przez tekst, jak zwykło się  sądzić, lecz same determinują kształt czytanego tekstu. (…) Każda ze wspólnot będzie przekonana, że członkowie tej drugiej w niewłaściwy sposób postrzegają „prawdziwy tekst”, w rzeczywistości jednak każda ze wspólnot postrzega taki tekst (lub takie teksty), jakiego domagają się i jaki wytwarzają stosowane przez tę wspólnotę strategie interpretacyjne.[2]

Przypisy

  1. Stanley Fish, Interpreting the "Variorum" [in:] Stanley Fish, Is There A Text in This Class. The Authority of Interpretive Communities, Harvard University Press: Cambridge, Mass. 1980., p. 171.
  2. Stanley Fish, Interpretując „Variorum”, przeł. Tomasz Kunz, w: Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, red. Henryk Markiewicz, Teresa Walas, Kraków 2011, t. III, s. 309.