Intertekstualność

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj
  1. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność, przeł. K. Rosner, "Pamiętnik Literacki" 1980 z. 3.
  2. Michał Głowiński, O intertekstualności, "Pamiętnik Literacki" 1986 z. 4.
  3. L. Jednny, Strategia formy, przeł. K. i J. Faliccy, "Pamiętnik Literacki" 1988 z. 1.
  4. Julia Kristeva, Słowo, dialog i powieść, w: M. Bachin, Dialog – język – literatura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1983.
  5. Ryszard Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993. (Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy)
  6. M. Riffaterre, Semiotyka intertekstualna: interpretant, przeł. K. i J. Faliccy, "Pamiętnik Literacki" 1988 z. 1.