Istnienie idealne i intencjonalne w ujęciu Romana Ingardena

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Waldemar Kmiecikowski

Istnienie idealne i intencjonalne w ujęciu Romana Ingardena (badania ontologiczne)

ISBN 83-89100-96-7 Format B5, s. 234

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ISTNIENIE IDEALNE

1. Ontologia i metafizyka 2. Istnienie a ontologia 3. Czyste jakości idealne 4. Idealny sposób istnienia (Samoistność. Pierwotność. Samodzielność. Niezależność. Aktualność i nie-aktualność) 5. Idee 6. Idealne przedmioty indywidualne

ROZDZIAŁ II ISTNIENIE INTENCJONALNE

1. Intencjonalny sposób istnienia 2. Świadomość a rodzaje przedmiotów intencjonalnych 3. Intencjonalność tworów językowych 4. Forma przedmiotu intencjonalnego (Dwustronność i dwupodmiotowość. Miejsca niedookreślenia w dziele literackim. Forma przedmiotu intencjonalnego a forma idei. Miejsca niedookreślenia w pozaliterackich dziełach sztuki. "Państwo" dzieł sztuki)

ROZDZIAŁ III REALIZM INGARDENA

1. Ingardenowska percepcja Husserla 2. Przedmiot intencjonalny a przedmiot realny 3. Przedmiot intencjonalny a przedmiot idealny 4. Realistyczna ontologia a istota

ZAKOŃCZENIE

PRZYPISY

BIBLIOGRAFIA

I. Teksty źródłowe II. Opracowania

O AUTORZE