Komentarz

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kontekst: Oscar Lewis - dać głos tym ktorzy dotychczas go nie mieli


 1. E. Balcerzam, W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie”
 2. R. Chambers, Commentary in Literary Texts, „Critical Inquiry” 1978, t. V, nr 2.
 3. S. Eile, Światopogląd powieści, 1973.
 4. Julian Krzyżanowski, Coś niecoś o komentarzu, "Przegląd Humanistyczny" 1959 nr 2.
 5. Carsten Madsen, The Rhetoric of Commentary, http://solutioperfecta.files.wordpress.com/2011/10/madsen-rhetoric-of-commentary.pdf
 6. Henryk Markiewicz, Drogi i manowce komentarza literackiego, "Pamiętnik Literacki" 2000 nr 4.
 7. The Classical Commentary. Histories, Prectices, Theory, red. Roy K. Gibson, Christina Shuttleworth Kraus, Lejda 2002.
 8. http://glossator.org/
 9. Danuta Ulicka, Siła komentarza, w: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców, red. J. Borowczyk, W. Hamerski, P. Śniedziewski, Poznań 2011.
 10. Monika Bogdanowska, Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu, Katowice 2003.
 11. Agnieszka Gawron, Komentarz, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowska, Kraków 2006.

Zob. Typologia komentarzy internetowych