Księga tysiąca i jednej nocy

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Księga tysiąca i jednej nocy

Źródła

 1. Jorge Luis Borges, Tysiąc i jedna noc. Baśnie Wschodu. przeł. E. P. Ortega, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1986 nr 11/12.
 2. Jorge Luis Borges, Tysiąc i jedna noc, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2003, nr 2.
 3. J. Chociszewski, Czarodziejska lampa z afrykańskiej jaskini Xa Xa. Powieść z 1001 nocy nader zabawna i pouczająca, Poznań 1881.
 4. B. Leśmian, Klechdy sezamowe
 5. Jacek Kaczmarski, Wyznanie kalifa, czyli o mocy baśni; Mucha w szklance lemoniady;
 6. Les mille et une nuits, contes arabes traduits en français, przeł. A. Galland, Paryż 1704-1717.
 7. Józef Chociszewski, Czarodziejska lampa z afrykańskiej jaskini Xa Xa. Powieść z 1001 nocy nader zabawna i pouczająca. Poznań 1888 (pozytywistyczny moralizm)
 8. K. Makuszyński, Awantury arabskie
 9. Stanisław Jerzy Lec, Z tysiąca i jednej fraszki, Noir sur Blanc: Warszawa 2006.

Opracowania

 1. Violetta Wróblewska, "Klechdy sezamowe" Bolesława Leśmiana jako cykl baśniowy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 79-101
 2. R. Zimand, Preliminaria do klechd Leśmiana, w: Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971.
 3. Wiesław Olkusz, Polska recepcja "Tysiąca i jednej nocy" w dobie pozytywizmu, "Pamiętnik Literacki" 1987 z. 4. +
 4. Wiesław Olkusz, Orientalizm w poezji doby pozytywizmu, "Pamiętnik Literacki" 1991 z. 2. +
 5. Wiesław Olkusz, Poszukiwanie „nowej Golkondy piękna” i „prastarej mądrości Indii”, czyli pozytywiści polscy wobec kultury Orientu. Opole: Wydawn. WSP 1992.
 6. J. Reychman, Elementy orientalne w kulturze polskiej nowszych czasów, „Przegląd Orientalistyczny” 1959, nr 3.
 7. J. Reychman, Orient w kulturze polskiego oświecenia, Wrocław 1964.
 8. Jadwiga Rudnicka, Studium o "Tysiąc i jedna nocy", "Przegląd Humanistyczny" 1965 nr 1.
 9. Jadwiga Rudnicka, Opowiadanie w XVIII-wiecznym cyklu „Tysiąc nocy i jedna” w zestawieniu z opowiadaniem w „Poncjanie” i „Rękopisie znalezionym w Saragossie”, „Przegląd Humanistyczny” 1967, nr 1.
 10. Jadwiga Rudnicka, Ballada Mickiewicza "Młodzieniec zaklęty" a "Historia młodego króla Wysp Czarnych" z "Tysiąc nocy i jedna". „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 5.
 11. Jadwiga Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna" w twórczości pisarzy polskich, w: Wschód w literaturze polskiej, red. J. Reychman, Ossolineum: Wrocław 1970.
 12. Jadwiga Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna" w Polsce doby oświeceniowej, „Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 2,
 13. Jadwiga Rudnicka, Recepcja opowieści z cyklu „Tysiąc nocy i jedna” w piśmiennictwie polskim. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4. +
 14. Jadwiga Rudnicka, "Tysiąc nocy i jedna" : w kulturze literackiej polskiego Oświecenia. "Pamiętnik Literacki" 1998 z. 3. +
 15. Jadwiga Rudnicka, "Tysiąc nocy i jedna" w kulturze polskiej, Lublin 2000. I-56.149
 16. Tzvetan Todorov, Ludzie-opowieści, "Pamiętnik Literacki" 1973 z. 1.
 17. Jorge Luis Borges, Tysiąc i jedna noc, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2003, nr 2.
 18. A. Zajączkowski, Orient jako źródło inspiracji w literaturze romantycznej doby mickiewiczowskiej. Warszawa 1955.

Sindbad

Źródła

 1. Jan z Koszyczek, Poncjan, który ma w sobie rozmaity powieści miłe barzo ku czcieniu, Kraków 1540.
 2. B. Leśmian: Przygody Sindbada Żeglarza

Opracowania

 1. B. Grodzki, Leśmianowska baśń nowoczesna. O "Przygodach Sindbada Żeglarza" Bolesława Leśmiana, Lublin 2012.
 2. J. Sosnowski, Sindbad reintegrowany. W: Sto lat baśni polskiej. Wwa 1995 s. 29-36 [dot.: B. Leśmian: Przygody Sindbada Żeglarza]
 3. D. Wojda, Poezja i gnoza w Przygodach Sindabada Żeglarza Bolesława Leśmiana, w: Różne głosy: Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz ...pod redakcją Dorota Wojda,Magda Heydel,Andrzej Hejmej
 4. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, Warszawa 1985.

Bibliografia

 1. W. Kopaliński, Słowniki mitów i tradycji kultury
 2. Marek Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 1999.