Kultura popularna

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj
 1. Dariusz Czaja (red.) Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, Kraków 1994.
 2. Piotr Kowalski (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej, Opole 1996.
 3. John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, przeł. J. Barański, Kraków 2003.
 4. Dominic Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. Burszta, Poznań 1998.
 5. Monika Sznajderman, Współczesna Biblia Pauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej, Kraków 1998
 6. John Fiske Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.
 7. Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
 8. J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.
 9. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.
 10. K. Banaszkiewicz, Nikt nie rodzi się telewidzem, Kraków 2000.
 11. W. J. Burszta, Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, w: „Kultura Popularna”, 2002 nr 1.
 12. Bauman o popkulturze. Wypisy, wyb. M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008.
 13. W. J. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.
 14. CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze, red. P. Oczko, Warszawa 2008.
 15. W. J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.
 16. M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum T. Hornowski, Poznań 2003.
 17. M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007.
 18. D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, tłum A. Sawisz, Warszawa 2008.
 19. R. Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, Poznań 2006.
 20. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2006.
 21. U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: pomiędzy retoryką a ideologią, Kraków 2008.
 22. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004.
 23. Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008.
 24. M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.
 25. Film: fabryka emocji, red. K. Klejsa, T. Kłys, Kraków 2003.
 26. Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, W. Godzic, M. Żakowski (red.), Warszawa 2007.
 27. Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 1999.
 28. Wiesław Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.
 29. W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 2002.
 30. W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa 2007.
 31. M. Gołębiewska, Demontaż atrakcji, O estetyce audiowizualności, Gdańsk 2003.
 32. M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.
 33. M. Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.
 34. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, Białystok 1998.
 35. H. Jacoby, W. Irwin, Dr House i filozofia – wszyscy kłamią. Gliwice 2009
 36. W. Jakubowski, Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006.
 37. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.
 38. M. Jędryka, Popkultura dla blondynek, Gliwice 2009.
 39. Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, red. Grad J., Mamzer H., Poznań 2004.
 40. Kiczosfery współczesności, red. W. Burszta, E. Sekuła, Warszawa 2008.
 41. J. Kończak, Od Tele-echa do Polskiego ZOO. Ewolucja programu TVP, Warszawa 2008.
 42. P. Kowalski, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004.
 43. B. Koziczyński, 333 popkultowe rzeczy… PRL. Jakość pierwsza, Poznań 2009.
 44. K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej, Warszawa 2008.
 45. Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Kraków 2010.
 46. Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Kraków 2010.
 47. A. Lewicki, Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011.
 48. G. Makowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa 2003.
 49. T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice 2002.
 50. T. Miczka, Wielkie żarcie i postmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym, Katowice 1992.
 51. Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. A. Kisielewska, Kraków 2004.
 52. Niedyskretny urok kiczu. Problemy filmowej kultury popularnej, red. G. Stachówna, Kraków 1997.
 53. E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności. Warszawa 2010.
 54. Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, red. M. Hopfinger, Warszawa 1997.
 55. A. Ogonowska, Między reprezentacją a symulacją. Szkice z socjologii mediów. Kraków 2007.
 56. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.
 57. K. Olechnicki, Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.
 58. R. Pankowski, Rasizm a kultura popularna. Warszawa 2006.
 59. Podglądanie Wielkiego Brata, red. W. Godzic, Kraków 2001.
 60. Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź, Kraków 1994.
 61. Pop komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Kraków 2010.
 62. Post-soap. Seriale nowej generacji a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Warszawa 2011.
 63. Potęga i urok zakupów [w:] P. Kowalski (red.), Monety, banknoty i inne środki wymiany, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
 64. Prędkość i przyjemność, Kino i telewizja w sobie symulacji elektronicznej, red. A. Gwóźdź, Kielce 1994.
 65. Przemoc na ekranie, red. M. Hendrykowska, M. Hendrykowski, Poznań 2001.
 66. G. Ptaszek, Talk show. Szczerość na ekranie?, Warszawa 2007.
 67. L. Pułka, Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej, Wrocław 2004.
 68. Leszek Pułka, Małgorzata Kosińska-Pułka, Agnieszka Ziółek, Książki i ekrany. Eseje o kulturze popularnej, Wrocław 2005.
 69. Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T.Majewski, Warszawa 2009.
 70. Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak i K. Pietrowicz, Wrocław 2007.
 71. G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.
 72. Seriale. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2011.
 73. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.
 74. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wrocław 2003.
 75. Studia z teorii komunikowania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999.
 76. E. Szczęsna, Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Warszawa 2007.
 77. T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa2008.
 78. J. Z. Szeja, Gry fabularne. Nowe zjawisko kultury współczesnej, Kraków 2004.
 79. Świat (z) kolorowych czasopism, red. E. Zierkiewicz, Wrocław 2010.
 80. Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. R. Allen, Kielce 1998.
 81. D. Urbańska-Galanciak, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Warszawa 2009.
 82. R. Wimmer, J. Dominick, Mass media i metody badań, tłum A. Kożuch, Kraków 2008.
 83. W kulturze pierwszych stron, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław, 2005.