Marshall McLuhan

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Marshall McLuhan (1911-1970)

Prawa mediów
 1. M. McLuhan, Prawa mediów (laws of media)
Media gorące
przedłużają pojedynczy zmysł z "wysoką rozdzielczością", z silnym nasyceniem informacjami.
mają "charakter mechaniczny, jednolity, powtarzający się" (Zrozumieć media, s. 59)
Media zimne
zmuszają odbiorcę do zaangażowania i kooperacji

McLuhan w Zrozumieć media pisze o:

 • zimnym oku i gorącym uchu

Ucho jest nadwrażliwe. Oko jest zimne i obojętne (s. 213)

 • zimnej telewizji

Widz musi uzupełnić to, o czym jedynie napomknięto w mozaikowym kobiercu punkcików (s. 220)

MEDIA, TECHNIKI, KULTURY
GORĄCE ZIMNE
radio telefon
film (kino) telewizja
fotografia film rysunkowy
alfabet fonetyczny hieroglify, ideogramy
druk (gazeta) pismo
topór stalowy topór kamienny
USA "kraje zacofane"
"mieszczuch" "wieśniak"
epoka mechanizacji epoka telewizji
walc twist
jazz klasyczny cool jazz
pisanie metodami, zestawami pisanie aforyzmami
transmisja koncertu transmisja próby koncertu
hipnoza halucynacja
brak poczucia humoru figiel, dowcip, psikus

Żródło: M. McLuhan, Gorące i zimne środki przekazu, w: jego, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

 • druk to prototyp idei produkcji masowej (McLuhan, Galaktyka Gutenberga, w: jego, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001, s. 124.

Bibliogafia

Podmiotowa

 1. Marshall McLuhan, The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press, 1962.
 2. M. McLuhan, Wybór pism, przeł. , Warszawa 1975.
 3. Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 4. Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Poznań 2001.

Przedmiotowa

 1. J. Lalewicz, Próba zrozumienia McLuhana, "Dialog" 1976/12.
 2. Jonathan Miller, Spór z McLuhanem, przeł. Alina Hanna Bogucka, Warszawa 1974.
 3. K. Krzysztofek (red.), Kody McLuhana
 4. Marshall McLuhan's Understanding Media: The Extensions of Man@50, "Journal of Visual Culture" vol. 13, no 1, apr 2014.
 5. B. Winston, Misunderstanding Media, Cambridge 1986 (odrzucenie determinizmu technologicznego)