Przeciwstawne pojęcia asymetryczne

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj
  • Asymmetric counterconcepts
  • asymmetrischer Gegenbegriffem
"Określanie siebie i obcych należy do codziennych praktyk człowieka. Artykułuje się w nich tożsamość danej osoby i jej stosunek do innych osób. Może przy tym zachodzić zgodność co do stosowania wyrażeń albo każdy używa na określenie "obcego" wyrażeń innych niż te, jakich ow używa dla określania siebie. Jest zatem różnica, czy wypowiada się wzajemnie uznawane imiona — Jaś i Staś - czy też będą one wyparte przez nazwania piętnujące. Istnieje więc różnica, czy używa się nazw stopni pokrewieństwa, jak na przykład matka i syn, czy też matka zastąpiona zostaje "starą", a syn "łobuzem". Jest również różnicą, czy powie się przy określeniach funkcji przykładowo "pracodawcy" i "pracobiorcy" albo pierwsze określenie przemieni się w "wyzyskiwacza", drugie natomiast w "materiał ludzki"[1].
  • Hellenowie i barbarzyńcy; chrześcijanie i poganie; człowiek i nieczłowiek; nadczłowiek i podczłowiek

Bibliografia

  • Reinhart Koselleck, O historyczno-politycznej semantyce przeciwstawnych pojęć asymetrycznych, w: jego, Semantyka historyczna, przeł. Wojciech Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2012.

Przypisy

  1. * Reinhart Koselleck, O historyczno-politycznej semantyce przeciwstawnych pojęć asymetrycznych, w: jego, Semantyka historyczna, przeł. Wojciech Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2012, s. 226-227.