Do wypożyczenia

Z Literatura przedmiotu
Wersja z dnia 20:30, 24 lis 2020 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (Do wypożyczenia teraz)

Skocz do: nawigacja, szukaj

Do wypożyczenia teraz

 1. Sacher-Masoch, Wenus w futrze
 2. J. Płażewski, Język filmu III-27.903
 3. Jerzy Płażewski, Szkice filmowe II-26.570
 4. Jerzy Płażewski, 200 filmów tworzy historię najnowszą kina III-10.690
 5. Kracauer, Teoria filmu III-10.782
 6. Albert Manguel, Moja historia czytania, I-52.346
 7. Grossman, Życie i los II-74.935
 8. Goethe, Wilhelm Meister
 9. Goethe, Prawda i zmyślenie
 10. Żyłko, Semiotyka kultury 1975 III-29.789
 11. Semiotyka kultury. Antologia I-32.300 I-30.036
 12. Chang, Hsien-liang, Zielonodrzew, II-45.809
 13. Chang, Hsien-liang, Zupa z trawy, II-60.927
 14. Dzieje trzech królestw I-25.985
 15. Wędrówka na Zachód III-14.232
 16. Gao Xingjian, Góra duszy (Wola)
 17. Urbanowicz, Ogieñ nad Chinami II-73.438
 18. Longos, Dafnis i Chloe
 19. Bieżeństwo
 20. Nałkowska, Granica; Romans Teresy
 21. Monteskiusz, Listy perskie (Francja z zewnątrz)
 22. Knut Hamsun, Błogosławieństwo ziemi, II-77.717
 23. Knut Hamsun, Na zarośniętych ścieżkach I-47.882
 24. Knut Hamsun, Pan : z papierów porucznika Thomasa Glahna II-58.736
 25. Listy ciemnych mężów, Red. Tadeusz Brzostowski, PIW, Warszawa 1961
 26. Od formalizmu do strukturalizmu. Antologia prac badaczy radzieckich, wybór i oprac. J. Pluta, Kraków 1980
 27. Pearl S. Buck
 28. Gorki, Na dnie
 29. Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891
 30. David Ost, Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, przeł. Hanna Jankowska, Warszawa : "Muza", 2007. I-53.857
 31. Vilem Flusser, "Kultura pisma"
 32. Ronduda Ł. (2006), Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków, Rabid
 33. McQuail, Teoria komunikowania masowego

Historiografia

 1. Peter Burke – Historia kulturowa
 2. G. Ruby, Bitwa pod Bouvines


Ogólnie

 1. G. Godlewski, Luneta i radar
 2. Snow, Dwie kultury
 3. Musiał, Człowiek bez właściwości
 4. H. Rheingold, Virtual reality
 5. Gibson, Neuromancer
 6. D. Dennet, Słodkie sny
 7. J. Bielawski, Książka w świecie islamu
 8. Ricoeur, O interpretacji II-73.994
 9. Lynn Margulis, Symbiotyczna planeta
 10. F. Crick, Zadziwiająca hipoteza
 11. J. Watson, Podwójna helisa
 12. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona
 13. Ernesto Laclau, Rozum populistyczny, II-83439
 14. d'Urfé, Astea
 • Lem, Fantastyka i futurologia
 • Morus, Utopia
 • I. Steward, Czy Bóg gra w kości?
 • Taylor, Cywilizacja pierwotna
 • J.Desmond Clark, Prahistoria Afryki,
 • Badinter XY Tożsamość mężczyzny
 • Castñeda, Nauki Don Juana
 • Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo
 • A. Re. Łuria, Problemy neuropsychologii

Literatura

 • Pynchon, Tecza grawitacji

Komunizm

 • Boris Buden, Strefa przejścia
 • Cichocki, Od kasyna do modelu, "Respublica" 15 marca 2010.
 • Zyty Oryszyn, Ocalenie Atlantydy

Chłopi

 • K. Deczyński, Opis życia wieśniaka polskiego

Memy

 • Magdalena Kamińska, Memy, signa i sigile. Perspektywy e-semiologii, w: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, Poznań 2010.
 • McQuail, poziomy komunikacji społecznej
 • Castells, Władza komunikacji
 • Grażyna Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych

Teksty kultury

 • W. Szkłowski, O prozie : rozważania i analizy (II-15.756)
 • Rosyjska szkoła stylistyki, red. Z. Saloni, M. R. Mayenowa, Warszawa 1970.(Pd.XXXIV-25)
 • Buczyńska-Garewicz, Peirce
 • Językoznawstwo strukturalne: wybór tekstów, red. H. Kurkowska [i in.], Warszawa 1979. (szkoła kopenhaska)
 • Jan Mukarovsky, Wśród znaków i struktur, Warszawa 1970.
 • Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów, red. M. R. Mayenowa, W. Górny, Warszawa 1966. (Pd.XXXIV-31)
 • F. Vodička: Historia literatury. Jej problemy i zadania. Przeł. i oprac. J. Baluch, "Pamiętnik Literacki" 1969 z. 3; lub [w:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego". T. I. Red. M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1997.