Do wypożyczenia

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Do wypożyczenia teraz

 1. Goethe, Wilhelm Meister
 2. Goethe, Prawda i zmyślenie
 3. Żywot Łazika z Tormesu I-44.207, I-7200, F.19212
 4. Chang, Hsien-liang, Zielonodrzew, II-45.809
 5. Chang, Hsien-liang, Zupa z trawy, II-60.927
 6. Dzieje trzech królestw I-25.985
 7. Wędrówka na Zachód III-14.232
 8. Gao Xingjian, Góra duszy (Wola)
 9. Urbanowicz, Ogieñ nad Chinami II-73.438
 10. Petroniusz, Satyryki I-18.364
 11. Longos, Dafnis i Chloe
 12. Bieżeństwo
 13. Nałkowska, Granica; Romans Teresy
 14. Monteskiusz, Listy perskie (Francja z zewnątrz)
 15. Knut Hamsun, Błogosławieństwo ziemi, II-77.717
 16. Knut Hamsun, Na zarośniętych ścieżkach I-47.882
 17. Knut Hamsun, Pan : z papierów porucznika Thomasa Glahna II-58.736
 18. Listy ciemnych mężów, Red. Tadeusz Brzostowski, PIW, Warszawa 1961
 19. Od formalizmu do strukturalizmu. Antologia prac badaczy radzieckich, wybór i oprac. J. Pluta, Kraków 1980
 20. Pearl S. Buck
 21. Gorki, Na dnie
 22. Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891
 23. David Ost, Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, przeł. Hanna Jankowska, Warszawa : "Muza", 2007. I-53.857
 24. Vilem Flusser, "Kultura pisma"
 25. Ronduda Ł. (2006), Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków, Rabid
 26. McQuail, Teoria komunikowania masowego

Historiografia

 1. Peter Burke – Historia kulturowa
 2. G. Ruby, Bitwa pod Bouvines


Ogólnie

 1. G. Godlewski, Luneta i radar
 2. Snow, Dwie kultury
 3. Musiał, Człowiek bez właściwości
 4. H. Rheingold, Virtual reality
 5. Gibson, Neuromancer
 6. D. Dennet, Słodkie sny
 7. J. Bielawski, Książka w świecie islamu
 8. Ricoeur, O interpretacji II-73.994
 9. Lynn Margulis, Symbiotyczna planeta
 10. F. Crick, Zadziwiająca hipoteza
 11. J. Watson, Podwójna helisa
 12. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona
 13. Ernesto Laclau, Rozum populistyczny, II-83439
 14. d'Urfé, Astea
 • Lem, Fantastyka i futurologia
 • Morus, Utopia
 • I. Steward, Czy Bóg gra w kości?
 • Taylor, Cywilizacja pierwotna
 • J.Desmond Clark, Prahistoria Afryki,
 • Badinter XY Tożsamość mężczyzny
 • Castñeda, Nauki Don Juana
 • Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo
 • A. Re. Łuria, Problemy neuropsychologii

Literatura

 • Pynchon, Tecza grawitacji

Komunizm

 • Boris Buden, Strefa przejścia
 • Cichocki, Od kasyna do modelu, "Respublica" 15 marca 2010.
 • Zyty Oryszyn, Ocalenie Atlantydy

Chłopi

 • K. Deczyński, Opis życia wieśniaka polskiego
 • D. Jarosz, Obraz chłopa-osadnika...., "Dzieje Najnowsze" 1989 nr 2.
 • Hobsbawm, Tradycja wynaleziona, II-73.490
 • Geertz, Wiedza lokalna II-69.166

Memy

 • Magdalena Kamińska, Memy, signa i sigile. Perspektywy e-semiologii, w: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, Poznań 2010.
 • McQuail, poziomy komunikacji społecznej
 • Castells, Władza komunikacji
 • Grażyna Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych

Teksty kultury

 • W. Szkłowski, O prozie : rozważania i analizy (II-15.756)
 • Rosyjska szkoła stylistyki, red. Z. Saloni, M. R. Mayenowa, Warszawa 1970.(Pd.XXXIV-25)
 • Buczyńska-Garewicz, Peirce
 • Językoznawstwo strukturalne: wybór tekstów, red. H. Kurkowska [i in.], Warszawa 1979. (szkoła kopenhaska)
 • Jan Mukarovsky, Wśród znaków i struktur, Warszawa 1970.
 • Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów, red. M. R. Mayenowa, W. Górny, Warszawa 1966. (Pd.XXXIV-31)
 • F. Vodička: Historia literatury. Jej problemy i zadania. Przeł. i oprac. J. Baluch, "Pamiętnik Literacki" 1969 z. 3; lub [w:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego". T. I. Red. M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1997.