Do wypożyczenia

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Do wypożyczenia teraz

 1. Yu Hua, Chiny w dziesięciu słowach, II-83960
 2. Husserl, Badania logiczne. T.1, II-56.415
 3. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia I-47.123
 4. Husserl, Medytacje kartezjańskie : wprowadzenie do fenomenologii I-56.724
 5. Husserl, Idea fenomenologii I-54.649
 6. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii I-16.689
 7. Ingarden, O dziele literackim II-44.748
 8. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego II-41.069
 9. Ingarden, Studia z estetyki III-6196
 10. Arcydzieła francuskiego średniowiecza I-19.215 I-19.214
 11. K. Marks, Kapitał II-3498 t. 1
 12. Wu Czeng, Wędrówka na zachód
 13. Pu Songling, Mnisi, Czarnoksiężnicy, czyli niesamowite historie o dziwnych ludziach. Warszawa: Iskry, 2008. I-54.429
 14. O. Tokarczuk, Bieguni I-54.001 I-57901
 15. Jan Tomkowski, Nie ma Pauliny I-56.695
 16. Espen Aarseth, Cybertekst : spojrzenia na literaturę ergodyczną I-57671
 17. Kracauer, Teoria filmu III-10.782
 18. Béla Balázs, Wybór pism II-44.116
 19. Sacher-Masoch, Wenus w futrze
 20. Goethe, Wilhelm Meister
 21. Goethe, Prawda i zmyślenie
 22. Gao Xingjian, Góra duszy (Wola)
 23. Urbanowicz, Ogieñ nad Chinami II-73.438
 24. Longos, Dafnis i Chloe
 25. Bieżeństwo
 26. Nałkowska, Romans Teresy
 27. Monteskiusz, Listy perskie (Francja z zewnątrz)
 28. Knut Hamsun, Błogosławieństwo ziemi, II-77.717
 29. Knut Hamsun, Na zarośniętych ścieżkach I-47.882
 30. Knut Hamsun, Pan : z papierów porucznika Thomasa Glahna II-58.736
 31. Listy ciemnych mężów, Red. Tadeusz Brzostowski, PIW, Warszawa 1961
 32. Od formalizmu do strukturalizmu. Antologia prac badaczy radzieckich, wybór i oprac. J. Pluta, Kraków 1980
 33. Pearl S. Buck
 34. Gorki, Na dnie
 35. Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891
 36. David Ost, Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, przeł. Hanna Jankowska, Warszawa : "Muza", 2007. I-53.857
 37. Vilem Flusser, "Kultura pisma"
 38. Ronduda Ł. (2006), Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków, Rabid
 39. McQuail, Teoria komunikowania masowego

Historiografia

 1. Peter Burke – Historia kulturowa
 2. G. Ruby, Bitwa pod Bouvines


Ogólnie

 1. G. Godlewski, Luneta i radar
 2. Snow, Dwie kultury
 3. Musiał, Człowiek bez właściwości
 4. H. Rheingold, Virtual reality
 5. Gibson, Neuromancer
 6. D. Dennet, Słodkie sny
 7. J. Bielawski, Książka w świecie islamu
 8. Ricoeur, O interpretacji II-73.994
 9. Lynn Margulis, Symbiotyczna planeta
 10. F. Crick, Zadziwiająca hipoteza
 11. J. Watson, Podwójna helisa
 12. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona
 13. Ernesto Laclau, Rozum populistyczny, II-83439
 14. d'Urfé, Astea
 • Lem, Fantastyka i futurologia
 • Morus, Utopia
 • I. Steward, Czy Bóg gra w kości?
 • Taylor, Cywilizacja pierwotna
 • J.Desmond Clark, Prahistoria Afryki,
 • Badinter XY Tożsamość mężczyzny
 • Castñeda, Nauki Don Juana
 • Wiener, Cybernetyka i społeczeństwo
 • A. Re. Łuria, Problemy neuropsychologii

Literatura

 • Pynchon, Tecza grawitacji

Komunizm

 • Boris Buden, Strefa przejścia
 • Cichocki, Od kasyna do modelu, "Respublica" 15 marca 2010.
 • Zyty Oryszyn, Ocalenie Atlantydy

Chłopi

 • K. Deczyński, Opis życia wieśniaka polskiego

Memy

 • Magdalena Kamińska, Memy, signa i sigile. Perspektywy e-semiologii, w: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, Poznań 2010.
 • McQuail, poziomy komunikacji społecznej
 • Castells, Władza komunikacji
 • Grażyna Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych

Teksty kultury

 • W. Szkłowski, O prozie : rozważania i analizy (II-15.756)
 • Rosyjska szkoła stylistyki, red. Z. Saloni, M. R. Mayenowa, Warszawa 1970.(Pd.XXXIV-25)
 • Buczyńska-Garewicz, Peirce
 • Językoznawstwo strukturalne: wybór tekstów, red. H. Kurkowska [i in.], Warszawa 1979. (szkoła kopenhaska)
 • Jan Mukarovsky, Wśród znaków i struktur, Warszawa 1970.
 • Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów, red. M. R. Mayenowa, W. Górny, Warszawa 1966. (Pd.XXXIV-31)
 • F. Vodička: Historia literatury. Jej problemy i zadania. Przeł. i oprac. J. Baluch, "Pamiętnik Literacki" 1969 z. 3; lub [w:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego". T. I. Red. M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1997.II-56.415