Roman Jakobson

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj
  1. Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka, Warszawa 1989.
  2. Roman Jakobson, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych, przeł. Leon Zawadowski, w: Roman Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, red. i wstęp M.R. Mayenowa, t. I, PIW, Warszawa 1989, s. 150-175.

"Każda forma zakłócenia afatycznego polega na (...) upośledzeniu albo zdolności do selekcji i substytucji, albo zdolności do kombinacji i budowania kontekstu. Pierwsze zakłócenie pociąga upośledzenie działań metajęzykowych, podczas gdy drugie zmniejsza zdolność do utrzymania hierarchii jednostek językowych. W pierwszym typie afazji ginie stosunek podobieństwa, w drugim — stosunek przyległości. Metafora jest obca zakłóceniu w dziedzinie podobieństwa, a metonimia — zakłócenia w dziedzinie przyległości" (Jakobson, s. 169)